بایگانی ماه: آوریل 2022

5 نکته کلیدی درباره: درس‌گرفتن از شکست‌ها

درس گرفتن از شکست ها و اشتباهات

اگر درباره شکست خود فکر نکنیم، دوباره به خانه اول بازخواهیم گشت!   همه ی ما شکست در زندگی را به نحوی تجربه کرده‌ایم. اشتباه کرده ایم. خطا داشته ایم. در روابطمان، در انتخاب هایمان یا در شغل مان. آیا این چیز بدی است؟ اصلاً. زندگی سفری بین شادی‌ها و غم‌ها، شدن‌ها و نشدن‌ها، رسیدن‌ها و نرسیدن‌ها و شکست‌ها و موفقیت‌هاست. […]