بایگانی ماه: فوریه 2019

تفاوت کودکان حسی و شهودی

حسی یا شهودی؟   تفاوت کودکان حسی و شهودی را می توانیم با یک مثال شروع کنیم. یک بچه شهودی وقتی می خواهد نقاشی بکشد اول کل قضیه را می بیند. مثلا” اگر می خواهد دریا بکشد ابتدا کل دریا را می کشد و سپس به آن ماهی یا خورشید یا چیزهای دیگر را اضافه […]

منیت چیست؟

به میزانی که از خودت بیرون بیایی، رشد کردی و انسانی و منیت را می توانی از بین ببری. در دنیایی که مدام و مدام روی «من» و «منیت‌ ها» تبلیغ میشود، معناهای درونی کمرنگ میشود و رشد روحی اتفاق نمی‌افتد.  منظور این نیست برای ساخت زندگیمان تلاش نکنیم،اصلا، اما مدام زور زدن برای بالارفتن […]