بایگانی ماه: می 2019

حلقه های زندگی

ما در زندگی دو حلقه داریم: حلقه تاثیر گذاری و نفوذ ما حلقه نگرانی   حلقه های زندگی از نظر استفان کاوی   استفان کاوی در مورد  حلقه های زندگی صحبت می کند و می گوید این دو حلقه با هم رابطه معکوس دارند یعنی هر چقدر یکی کوچکتر شود، دیگری بزرگتر می شود و […]